2003-as igehirdetések

Dátum Meghallgatás Igehirdető Igehely Cím
2003-12-14 Meghallgatás Ittzés István Jn 10,31-34 Az Atya Énbennem van
2003-11-30 Meghallgatás Ittzés István Lk 3,1-6 Az Úr útja
2003-11-23 Meghallgatás Ittzés István Dán 12,1-4 Az okosok fénylenek
2003-11-16 Meghallgatás Ittzés István Ez 34,15-24 Egyetlen Pásztor
2003-11-15 Meghallgatás Pintér Tibor ApCsel 16,31-34 Higgy az Úr Jézusban
2003-11-14 Meghallgatás Pintér Tibor ApCsel 16,30 Hogy üdvözülhetek
2003-11-13 Meghallgatás Böjtös Attila ApCsel 16,23-29 A Sátán bosszúja
2003-11-12 Meghallgatás Böjtös Attila ApCsel 16,16-23 Jézus nevében
2003-11-02 Meghallgatás Ittzés István Mt 21,33-45 Mit tesz a szőlő Ura?
2003-10-19 Meghallgatás Ittzés István Mt 5,38-42 Én pedig azt mondom néktek…
2003-10-12 Meghallgatás Ittzés István Ef 4,9-16 Isten Fia megismerése
2003-10-05 Meghallgatás Ittzés István Gal 2,15-21 Megigazulás
2003-09-28 Meghallgatás Ittzés István ApCsel 8,9-26 Hit vagy mágia
2003-09-21 Meghallgatás Ittzés István Róm 7,1-11 Krisztuséi vagytok
2003-09-14 Meghallgatás Ittzés István Jak 2,14-25 Halott hit
2003-09-06 Meghallgatás Ittzés István Lk 16,13-17 Mi van a szívben?
2003-08-31 Meghallgatás Ittzés István Mt 7,1-5 Ne ítéljetek!
2003-06-01 Meghallgatás Ittzés István 2Móz 33,12-17 Ha nem jön velünk a Te orcád…
2003-05-30 Meghallgatás Ittzés István Róm 8,31-34 Vele együtt mindent
2003-05-18 Meghallgatás Ittzés István Lk 19,37-43 A kövek fognak kiáltani
2003-05-12 Meghallgatás Ittzés István Mk 2,18-22 A böjtről
2003-04-22 Meghallgatás Ittzés István Jn 20,24-29 Én Uram és én Istenem!
2003-04-21 Meghallgatás Ittzés István 1Kor 15,12-20 Ám de Jézus feltámadt
2003-04-19 Meghallgatás Ittzés István Jn 19,16-30 Elvégeztetett!
2003-04-18 Meghallgatás Ittzés István Jer 31,31-39 Új szövetség
2003-04-17 Meghallgatás Ittzés István Mt 27,15-30 Barabbás vagy Jézus?
2003-04-13 Meghallgatás Ittzés István Jn 10,14-21 A jó Pásztor
2003-04-06 Meghallgatás Ittzés István Zsid 5,1-10 Örök Főpap
2003-03-31 Meghallgatás Ittzés István Jn 6,48-49 Az Élet Kenyere
2003-03-24 Meghallgatás Ittzés István Jn 1,35-40 Íme az Isten Báránya
2003-03-17 Meghallgatás Ittzés István Mt 12,15-21 Íme az én szolgám
2003-03-09 Meghallgatás Ittzés István 1Kor 13,1-13 Ha szeretet nincs énbennem…
2003-03-03 Meghallgatás Ittzés István 2Pt 1,3-11 Isteni természet részesei
2003-02-24 Meghallgatás Ittzés István ApCsel 26,19-32 Tanúság Krisztusról
2003-02-16 Meghallgatás Ittzés István 1Kor 3,1-8 Testiek vagytok?
2003-02-09 Meghallgatás Ittzés István 5Móz 18,15-20 Ha valaki nem hallgat Igémre…
2003-02-02 Meghallgatás Ittzés István 1Móz 8,15-22 Oltár az Úrnak
2003-01-26 Meghallgatás Ittzés István Ézs 61,1-2.8 Helyre állítás!
2003-01-12 Meghallgatás Ittzés István 4Móz 14,10-24 Közbenjárás
2003-01-05 Meghallgatás Ittzés István Róm 8,28-30 Akik Istent szeretik